Prosjekt: Vindmøllepark på Øyfjell

  • Oppdragsgiver: Eolus Vind
  • Byggherre: Veidekke
  • Leverte tjenester: Fjellsprengning, Boring, Fundamentboring
  • Tidsperiode: 2020-2021
Se alle referanser