Prosjekt: Politiets Nasjonale Beredskapssenter

  • Oppdragsgiver: Marthinsen og Duvholt
  • Byggherre: Justis- og beredskapsdepartementet
  • Leverte tjenester: Fjellsprengning
  • Tidsperiode: 2018
Les mer på politiets nettsider
Se alle referanser