Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Om oss

I løpet av 50 år i bransjen, har Vestfold Fjellboring etablert seg som en etterspurt spesialist innen boring og sprengning. Vi er engasjert i ulike prosjekter for en lang rekke kunder i både inn- og utland.

Vi har vært på oppdrag i Sri Lanka, Tanzania og Benin, men hovedvirksomheten vår er i Norge og Sverige. Felles for alle prosjekter vi gjennomfører er vårt høye kundefokus og vår gode gjennomføringsevne samt fokus på kvalitet. Vi har vært sertifiserte innen ISO-9001 siden 1998.

Våre kunder omfatter alt fra de store riksentreprenørene til mindre, lokale entreprenører.

Vi utfører fjellboring og sprengning i forbindelse med alle typer anlegg og prosjekter, blant annet veianlegg, damanlegg, pukkverk, vindparker, grøfter, industritomter, bolig-, hytte- og garasjetomter.

Vi er 35 ansatte og er lokalisert på Nordre Kullerød i Sandefjord.