Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Maskinpark

Vi har topp moderne utstyr, som sammen med vår unike kompetanse, sikrer riktig og trygg gjennomføring av alle våre prosjekter.

Vi disponerer

25 borvogner av typen Atlas og Sandvik

25 ADR godkjente biler med hengere

 5 traktorer med kompressorer

 2 gravemaskiner med pigghammer

 1 trekkvogn med maskintralle

 1 servicebil

 

Dersom noe av vårt utstyr skulle stoppe opp, garanterer vi nytt utstyr innen 24 timer.