Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

KS-System

Som det eneste sprengningsselskapet i Norge, ble vi ISO-9001 sertifisert allerede i 1998. Heidi Svendsen er kvalitetsleder i selskapet. Med seg har hun en egen KS-gruppe som arbeider kontinuerlig med kvalitetssikring. KS-gruppen sørger for vedlikehold og ajourføringer av hele systemet og kommuniserer dette ut i organisasjonen - i tett samarbeid mellom ansatte.