Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

KS-System

Heidi Svendsen er kvalitetsleder i selskapet. Med seg har hun en egen KS-gruppe som arbeider kontinuerlig med kvalitetssikring. KS-gruppen sørger for vedlikehold og ajourføringer av hele systemet og kommuniserer dette ut i organisasjonen - i tett samarbeide mellom ansatte. Alle ansatte har sin egen KS-perm som de bruker i det daglige arbeidet med flytskjemaer, rutiner og stillingsinstruks. Forskrift om internkontroll er inkludert i KS-systemet.

Historikk

 • 1992 Kick-off
 • 1993-1994 Utviklet og tilpasset virksomheten
 • 1995 Tatt i bruk
 • 1995 KS - Håndbok - Rev. 1.
 • 1996-97 Videreutvikling og justering
 • 1998 25.08 Sertifisert innen ISO 9001
 • 1998 KS - Håndbok - Rev. 2.
 • 1999 Revisjon
 • 2000 Revisjon
 • 2001 20.11 Sertifisert innen ISO 9001
 • 2001 KS - Håndbok - Rev. 3.
 • 2002 Revisjon
 • 2003 Revisjon
 • 2004 30.08 Re-sertifisert innen ISO 9001
 • 2005 Revisjon
 • 2006 Revisjon
 • 2007 21.08: Re-Sertifisering innen ISO 9001
 • 2008  Revisjon
 • 2009  Revisjon
 • 2010  Re-Sertifisering innen ISO-9001
 • 2011  Revisjon
 • 2012  Revisjon
 • 2013  Re-Sertifisering innen ISO 9001
 • 2014  Revisjon
 • 2015 Revisjon
 • 2016 Re-sertifisering innen ISO 9001