Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Vestfold Fjellboring har kjøpt Norsk Fjellsprengning

Vestfold Fjellboring har kjøpt opp lillebror Norsk Fjellsprenging. Det gjør at kompetansen vår øker ytterligere.

– Boreriggmenn er sjelden vare, og Norsk Fjellsprenging består av veldig kompetente folk, som det er vanskelig å få tak på, sier daglig leder Oddbjørn Røed om kompetansen i det solide Kongsberg-firmaet de nå har kjøpt seg inn i. Vestfold Fjellboring har kjøpt 70 prosent. De resterende 30 prosent beholder gründerne av Kongsberg-firmaet. Oppkjøpet betyr en utvidelse med ti ansatte. Norsk Fjellsprenging vil fortsatt holde til på Kongsberg.

– Oppkjøpet gjør at vi kommer i posisjon til å ta flere og større oppdrag, sier Eivind Røed.
Han overlot roret til sønnen Oddbjørn for seks år siden, etter at han selv hadde sittet som leder i 22 år.

Vestfold Fjellboring har lang tradisjon med over 45 års fartstid i faget. Med oppkjøpet ser vi frem i mot å få mye å gjøre med store oppdrag på vei og jernbane de neste årene.