Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Nytt sprengningsoppdrag Rombak Stasjon

Vestfold Fjellboring har fått i oppdrag å sprenge ut for forberedende arbeider Rombak Stasjon i samarbeid med Peab. Oppdraget er meget utfordrende å store deler av sprengningen går langs eksisterende jernbane. Planlagt oppstart er 7 juli og vil ha en varighet på 6 mnd.