Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Nytt sprengningsoppdrag Kvanndal trafo

Vi skal i samarbeid med Peab sprenge ut ca 50 000 m3, prosjektet er en del av storutbyggingen 420-kv Ofoten - Balsfjord Prosjektet er beregnet til 3,2 - 3,7 milliarder kroner.