Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Nytt sprengningsoppdrag jernbanen Farriseidet

Vi skal utføre boring og sprengning i samarbeid med Skanska, prosjektet vil ha en varighet på 1.5 år for Vestfold Fjellboring. Det skal sprenges ut ca 550 000 m3 med fjell.