Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Nytt sprengningsoppdrag E18 Bommestad - Sky

Vi skal i samarbeid med Skanska sprenge ut ca 560 000 m3. Dette er et stort prosjekt og ved enkelte steder er det meget kompliserte sprengningsarbeider, oppdraget vil ha en varighet på ca 1 år.