Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Nytt sprengnings oppdrag i Borås

Vi har fått i oppdrag av Peab Sverige AB å sprenge ut ca 600 000 m3 til ny test- bane Asta Zero. Oppdraget er veldig kjærkomment da vi nå går i mot vinteren.