Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Nytt sprengnings oppdrag Egersund Vindpark

Vi skal i samarbeid med Bertelsen & Garpestad utføre sprengningen av tilkomstveier samt møllefundamenter oppstart 01.08.16