Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Nytt sprengnings oppdrag E16 Bagn - Bjørgo

Vi skal i samarbeid med Skanska utføre sprengningen av nye E16 Bagn - Bjørgo oppstart august/september