Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Bygger ny E18 gjennom Vestfold

Vestfold Fjellboring er i full gang med å bore og sprenge unna fjell og stein i traseen til nye E18 gjennom Vestfold.

Det er mye fjell og stein der de nye traseene skal gå. På grunn av vår kompetanse og erfaring har Vestfold Fjellboring fått i oppdrag å bore og sprenge unna fjell og stein.
- det er mye arbeid som må gjøres i forbindelse med nye E18, det er moro og bra for oss, sier daglig leder  Oddbjørn Røed.