Vestfold Fjellboring AS
MEF Godkjennt for ansvarsrett

Spesialister innen boring og sprengning

  • Veianlegg, damanlegg, pukkverk, grøfter
  • Industritomter, bolig-, hytte- og garasjetomter
  • Transport av anleggsutstyr, sikkerhetsrådgivning
  • Avviksmåling av borehull
  • Vi utfører oppdrag World Wide!

Aktuelle prosjekter